Oferta współoracy dla firm
(kontenery i wywóz śmieci dla firm).

Prócz pojemników otwartych oferujemy Państwu kontenery zamknięte na odpady komunalne oraz przemysłowe KP-7/8z (7-8m3).

Możemy odbierać od Państwa:

• śmieci – codziennie generowane przez nas i naszych pracowników, lokatorów np.

o odpadki z lokalu, biura,
o odpady ze stołówki, restauracji,
o odpady z warsztatów, serwisów
o odpady ze szkoły, sklepu, magazynu itp.

• nieczystości stałe, inne śmieci – np. odpady z ogrodów, działek, cmentarzy

• odpady przemysłowe poprodukcyjne oraz z działalności handlowej, logistycznej itp.

o ścinki materiałów
o złom, makulatura, folia

Ceny, wielkość pojemnika oraz częstość wymian ustalamy indywidualnie.

W celu uzgodnienia warunków obsługi prosimy o telefon lub mail, a nasz przedstawiciel odwiedzi Państwa, aby zweryfikować konkretne potrzeby i możliwości oraz przedstawi ofertę. Wymiany mogą odbywać się wg ustalonego harmonogramu lub na zlecenie telefoniczne.